ამ კურსის ბოლოს თქვენ შეძლებთ:

  • რატომ აკეთებს ურთიერთობითი ბაზები ყოველთვის არ არის შესაფერისი დიდი მონაცემთა სისტემებისთვის, რომლებიც განლაგებულია დიდი მონაცემების კონტექსტში.
  • რატომ პითონის ენა არის ენა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მონაცემთა დიდი მოცულობის დამუშავების სფეროში. ეს კურსი გაგაცნობთ ამ ენით პროგრამირებას, განსაკუთრებით ბიბლიოთეკის გამოყენებას ნაგავი.
  • რა სტატისტიკური ანალიზი მოითხოვს დიდი მონაცემების დამუშავებას და პროგნოზირებას.

ეს ტრენინგი გაწვდით ძირითადი ცნებები სტატისტიკაში როგორიცაა:

  • შემთხვევითი ცვლადები,
  • დიფერენციალური გაანგარიშება,
  • ამოზნექილი ფუნქციები,
  • ოპტიმიზაციის პრობლემები,
  • რეგრესიის მოდელები.

ეს ბაზები გამოიყენება კლასიფიკაციის ალგორითმზე Perceptron.