ამ უფასო Excel სახელმძღვანელოამავე ვიდეო, ჩვენ მივდივართ ერთად შევქმნათ ჩვენი პირველი Excel ცხრილი ! სვეტების ჩასმა და წაშლა, სიმაღლისა და სიგანის კორექტირება, ზომისა და შრიფტის შეცვლა, ასევე საზღვრების გაკეთება ყოველდღიურად გახდება!

განკუთვნილია უდიდესი დამწყებთათვის უფასო სახელმძღვანელო დაგიმტკიცებთ, რომ არაფერია რთული Excel ცხრილის შექმნა !
Ce უფასო სახელმძღვანელო შესწავლის შესაძლებლობაც იქნება თქვენი პირველი ფორმულები და შენი პირველი Excel დიაგრამა ! ფაილის ნიმუში მოწოდებულია კურსთან ერთად.

კარგი გაკვეთილი!