სრულიად უფასო OpenClassrooms პრემიუმ ტრენინგი

კომპანიის კომპენსაციის პოლიტიკას შეუძლია დიდი გავლენა მოახდინოს მოგებაზე. ისინი იზიდავენ, მოტივირებენ და ინარჩუნებენ საუკეთესო ნიჭს, ამცირებენ შრომის ხარჯებს.

ამიტომ, სწორი სახელფასო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების უნარი HR პროფესიონალებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარია! მაგრამ სწორი შედეგის მისაღწევად აუცილებელი ზომების მიღება ადვილი არ არის. სწორედ ამიტომ ვსაუბრობთ ანაზღაურების პოლიტიკაზე, რომელსაც რეალური განვითარება სჭირდება.

გსურთ შექმნათ ჯილდოს სისტემა, რომელიც მოტივაციას გაუწევს თქვენს თანამშრომლებს და გამოგარჩევთ კონკურენტებისგან? თუ ასეა, მაშინ უნდა გაიაროთ ეს კურსი!

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს.

- ჯილდოს გამოწვევა (ნაწილი 1).

– სხვადასხვა ჯილდოს სისტემები და მათი კომპონენტები (ნაწილი 2).

– სტრუქტურული (ნაწილი 3) და სპეციფიკური (ნაწილი 4) პარამეტრები, რომლებიც დამსაქმებლებმა უნდა გაითვალისწინონ თავიანთი სტრატეგიის განსაზღვრისას.

ეს არის საკმაოდ თანმიმდევრული პროგრამა. თუმცა, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ეს დადებითად იმოქმედებს თქვენს ქმედებებზე.

კურსის დასასრულს თქვენ შეძლებთ:

- გაიგეთ HR პერსონალის როლი კომპენსაციის სფეროში.

- აღწერეთ ჯილდოს ძირითადი სისტემები.

– გაიგეთ ძირითადი ფინანსური სტიმული და მათი გავლენა თანამშრომლების მოტივაციაზე.

- შეაფასეთ მატერიალური და არამატერიალური ჯილდოები, როგორც კომპენსაციის პოლიტიკის ნაწილი.

– გააცნობიეროს სტრუქტურული შეზღუდვები, რომლებიც გავლენას ახდენს ანაზღაურების პოლიტიკის შემუშავებაზე: კანონმდებლობა, ადგილობრივი პრაქტიკა და ბაზარი.

– ანაზღაურების პოლიტიკა კომპანიის სტრატეგიასთან და კულტურასთან შესაბამისობაში.

– დააკავშირეთ კომპენსაციის გადაწყვეტილებები თანამშრომლების უნარებსა და ინდივიდუალურ წვლილებთან.

– კომპენსაციის სტრუქტურების გადახედვა, განხორციელება და გაუმჯობესება.

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე→