აღწერა

ეს არის ძალიან სრული კონიუგაციის გაკვეთილი.

ტრენინგის ბოლოს თქვენ უკეთ გეცოდინებათ ზმნების შერწყმა და მიხვდებით, თუ როგორ მუშაობს უღლება.

გაფრთხილება: თქვენ არ ისწავლით ზმნების გამოყენებას, მხოლოდ მათ უღლებას.

მართლაც, ჩემი მეთოდი მდგომარეობს იმაში, რომ ჯერ ვიცოდე, როგორ გავაერთიანოთ ყველაფერი (რადგან გარკვეული წესები მეორდება), სანამ ვიფიქრებ თითოეული დარტყმის გამოყენების დახვეწილობაზე.

მე მივმართავ არა დამწყებთათვის, არამედ იმ შემსწავლელებს, რომლებსაც უკვე აქვთ ფრანგულის საბაზისო ცოდნა და რომელთაც სურთ შეწყვიტონ შეცდომები ენის მუშაობის არარსებობის გამო.

დროების მნიშვნელობები, ანუ იმ დროების გამოყენება, რომელთა უნაკლოდ შერწყმა ისწავლით, კიდევ ერთი ტრენინგის საგანი იქნება.