ჩემი კომპანიის ერთ-ერთი პროფკავშირული ორგანიზაცია მთხოვს დავაყენო ოთახი ძუძუთი კვებისათვის. რა ვალდებულებები მაქვს ამ საკითხში? პროფკავშირს შეუძლია აიძულოს ასეთი ინსტალაცია?

ძუძუთი კვება: შრომის კოდექსის დებულებები

გაითვალისწინეთ, რომ დაბადების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში, თქვენს თანამშრომელს, რომელიც აწოვს შვილს ძუძუთი, აქვს დღეში ერთი საათი სამუშაო საათების განმავლობაში (შრომის კოდექსი, მუხ. L. 1225-30). მას საშუალება აქვს დაწესებულებაში შვილს ძუძუთი აწოვოს. დრო, რომელიც დასაქმებულს აქვს ბავშვის ძუძუთი კვებისთვის, იყოფა ორ ოცდაათ წუთში, ერთი დილის სამუშაოზე, მეორე შუადღისას.

ძუძუთი კვებისათვის მუშაობის შეწყვეტის პერიოდი განისაზღვრება დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის შეთანხმებით. შეთანხმების წარუმატებლობის შემთხვევაში, ეს პერიოდი დგება სამუშაოს ყოველი ნახევარი დღის შუაში.

გარდა ამისა, გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ დამსაქმებელს, რომელიც ასაქმებს 100-ზე მეტ თანამშრომელს, შეიძლება დაევალოს დამონტაჟება თავის დაწესებულებაში ან ძუძუთი კვებისათვის მიძღვნილ შენობებთან ახლოს (შრომის კოდექსი, მუხ. L. 1225-32)…