აღწერა

ამ პირველი გაკვეთილის მთავარი მიზანია კარგი პრეზენტაციის გაკეთება სწორი ფრანგულით. პირველი კონტაქტის დროს მნიშვნელოვანია მიაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრავს პირს, ვისთანაც საუბრობთ, რათა დამყარდეს ნდობის კავშირი დანარჩენი გაცვლისთვის.

თუმცა, ენის კარგი ცოდნა იწყება იმით, თუ როგორ მუშაობს იგი!