თქვენ მოაწყვეთ ყოველწლიური შეფასების ინტერვიუები, კერძოდ, თქვენი თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაოს აღსადგენად, დასახეთ ახალი მიზნები და უკეთ გაითვალისწინეთ თქვენი თანამშრომლების მოლოდინები და სირთულეები. ეს ასევე შეიძლება იყოს შესაძლებლობა, განაახლეთ ისინი ან მიულოცეთ, შემთხვევის მიხედვით.

უკეთესი შედეგის მისაღებად, ყოველწლიური ინტერვიუ გამოიყავით ხელფასის წლიური ზრდის საკითხისგან, თუნდაც ეს არ იყოს ადვილი.

რატომ არ უნდა მოაწყოთ ინდივიდუალური ინტერვიუები, როგორც პირველი ნაბიჯი და შემდეგ მოგვარდეთ ხელფასების ზრდის საკითხი რამდენიმე კვირაში? დიალოგი უფრო კონსტრუქციული იქნება და თქვენი თანამშრომლები არ შეეცდებიან გაამართლონ კრიტიკა მათ მიმართ ...