უფროსი აღმასრულებელი: განმარტება

უფროსი აღმასრულებლის თანამდებობად გასათვალისწინებლად, თანამშრომელი უნდა ჩადოს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობები, რომლებიც მოიცავს:

დიდი დამოუკიდებლობა მათი განრიგის ორგანიზებაში; მეტწილად ავტონომიური გადაწყვეტილების მიღების ძალა; კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ანაზღაურების სარგებელი.

ეს კუმულაციური კრიტერიუმები გულისხმობს, რომ მხოლოდ კომპანიის მენეჯმენტში მონაწილე აღმასრულებლები შედიან ამ კატეგორიაში.

თანამშრომლის სტატუსთან დაკავშირებით დავის შემთხვევაში, მოსამართლეები განსაკუთრებით შეამოწმებენ, რომ იგი აერთიანებს ამ 3 კრიტერიუმს.

უფროსი აღმასრულებელი: 3 კუმულაციური კრიტერიუმი

საკასაციო სასამართლოს მიერ ახლახან მართულ საქმეში ადმინისტრაციული და ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე დაქირავებული თანამშრომელი გაათავისუფლეს სერიოზული გადაცდომის გამო. მან სხვადასხვა თხოვნებს მიმართა სამართლიანობას, კერძოდ, დაადგინა, რომ მას არ აქვს უფროსის აღმასრულებელი პირის სტატუსი და დასაშვებად გამოაცხადოს მისი მოთხოვნები ხელფასის შესახებ.

ამიტომ მოსამართლეებმა გადაამოწმეს თანამშრომლის მიერ შესრულებული რეალური ფუნქციები.

ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ხელფასს იღებდა ასოციაციისგან, რომელშიც მუშაობდა.

მას ჰქონდა უფლებამოსილების დელეგირება გენერალური მენეჯერისგან.

მაგრამ პრობლემა იყო მისი განრიგის ორგანიზება. იგი არ სარგებლობდა რაიმე რეალური ავტონომიით. სინამდვილეში, ის იყო

განაგრძეთ სტატიის წაკითხვა ორიგინალურ საიტზე

READ  გაყიდვების funnel შექმნა io სისტემით დამწყებთათვის