აზრი არ აქვს მტკიცედ ან ულტრა სპეციალიზირებულ ენაზე თქვენი ოსტატობის გამოვლენას. რაც უფრო მარტივი ხარ, მით უკეთესი. ცხადია, ეს არ ეხება შეუსაბამო სტილის გამოყენებას. მაგრამ მიიღოს წინადადებების მკაფიო კონსტრუქციები და გქონდეს მხოლოდ ერთადერთი მიზანი: სიცხადე და სიზუსტე.

1 სიმარტივე

სიმარტივემ შეიძლება გამოიწვიოს მკაფიო სინტაქსის "სუბიექტი - ზმნა - შეავსება". ზოგჯერ სურვილი, აჩვენოს, რომ იცის რთული მონაცვლეობები, შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან გრძელი წინადადებების დაწერა. ეს არ არის რეკომენდებული, რადგან ამ პირობებში. მკითხველი ყველაფერს აკეთებს, რომ კვალი არ დაკარგოს. ამიტომ, დაჟინებით მოითხოვეთ მოკლე წინადადებების გამოყენება მაქსიმალურად. საინტერესო ხრიკია წინადადებაში მხოლოდ ერთი იდეის გამოხატვა.

2 სიცხადე

თითო წინადადებაში მხოლოდ ერთი იდეის გამოხატვა გვეხმარება გარკვევაში. ამრიგად, არ არსებობს გაურკვევლობა წინადადებაში შემავალი ელემენტების ბუნებასთან დაკავშირებით. შეუძლებელი იქნება საგნისა და ობიექტის აღრევა ან გაინტერესებთ ვინ რას აკეთებს. იგივე ეხება აბზაცის კონფიგურაციის პატივისცემას. მართლაც, იდეა მკაფიოდ უნდა იყოს გამოხატული დასაწყისში, პირველ წინადადებაში. დანარჩენი წინადადებები შეავსებს ამ იდეას. სინამდვილეში, თქვენ არ გჭირდებათ პროფესიონალურ წერაში შეჩერების შექმნა, რადგან ეს არ არის დეტექტიური ამბავი.

3 რაციონალიზაცია "ვინ და რა"

"ვინ - ის" ბოროტად გამოყენება პროფესიულ წერაში ორ რამეს გვამცნობს. ერთი მხრივ, რომ წერ როგორც ლაპარაკობ. მეორეს მხრივ, თქვენ გაქვთ ტენდენცია გახადოთ თქვენი წინადადებები უფრო რთული. მართლაც, რომლის გამოყენება და ზეპირი გამოთქმა საშუალებას იძლევა აღინიშნოს პაუზები ხელახალი შეტევის წინ. თუ ამ გაგებით, მას შეუძლია ხელი შეუწყოს თხევადი კომუნიკაციის დამყარებას, წერილობით ეს არის საპირისპირო შედეგი.

4 სახის სიტყვა სასარგებლოდ

მარტივად რომ ვთქვათ, უპირატესობა მიანიჭეთ რთულ სიტყვას, რომელიც მოითხოვს მრავალი ადამიანისთვის ლექსიკონის გახსნას. პროფესიონალური სამყარო პრაქტიკული გარემოა, ამიტომ დრო არ არის დასაკარგი. ამასთან, უნდა გავითვალისწინოთ გამონათქვამები ან ჟარგონი, რომლებიც ყოველდღიურად გამოიყენება და ვიმსჯელოთ მათი დასაქმების შესაძლებლობის შესახებ. ასე რომ, თუ თქვენ ესაუბრებით კლიენტებს ან უბრალო პირებს, თქვენ უნდა თარგმნოთ თქვენი პროფესიული ჟარგონი საღი აზრის გამოყენებით.

მეორეს მხრივ, თქვენ უპირატესობას ანიჭებთ კონკრეტულ სიტყვებს აბსტრაქტულ სიტყვებზე, რომელთა მნიშვნელობის შეცვლაც შესაძლებელია. თუ გაქვთ სინონიმები, უპირატესობა მიანიჭეთ მოკლე სიტყვებს გრძელ სიტყვებზე.

5 სახის სიტყვა, რომელიც თავიდან უნდა იქნას აცილებული

სიტყვების ტიპები, რომლებიც თავიდან უნდა ავიცილოთ, არის ზედმეტი და ზედმეტი სიტყვები. არასაჭიროში, ჩვენ ვგულისხმობთ უკვე მკაფიო წინადადების არასაჭირო გახანგრძლივებას ან ორი სინონიმის გამოყენებას ერთსა და იმავეს სათქმელად. ასევე შეგიძლიათ წინადადებების შემსუბუქება აქტიური და არა პასიური სტილის გამოყენებით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ "სუბიექტის ზმნის შევსება" სტილი და შეძლებისდაგვარად მოერიდოთ ობიექტთა დამატებებს.