ელიზაბეტ ბორნმა, შრომის, დასაქმებისა და ინტეგრაციის მინისტრმა და ბრიჯიტ ბურჟუინონმა, მინისტრის დელეგატმა ავტონომიაზე, დღეს შეკრიბეს ჯანმრთელობისა და სოციალური ინტეგრაციის ოპერატორები, რათა გაეცნონ ამ სფეროში განხორციელებულ ქმედებებს. დასაქმება და პროფესიული სწავლება და პერსპექტივები ჯანმრთელობის კრიზისის წინა ხაზზე მყოფ სექტორში.

ელიზაბეტ ბორნმა, შრომის, დასაქმებისა და ინტეგრაციის მინისტრმა და ბრიჯიტ ბურჟუინონმა, მინისტრის დელეგატმა ავტონომიაზე, დღეს შეკრიბეს ჯანმრთელობისა და სოციალური ინტეგრაციის ოპერატორები, რათა გაეცნონ ამ სფეროში განხორციელებულ ქმედებებს. დასაქმება და პროფესიული სწავლება და პერსპექტივები ჯანმრთელობის კრიზისის წინა ხაზზე მყოფ სექტორში.

ამ შეხვედრაზე ელისაბედ ბორნმა და ბრიჯიტ ბურჟუჟონმა გაიხსენეს ჯანდაცვისა და სამედიცინო-სოციალურ სექტორში სამუშაო ადგილების მიმზიდველობა, მოსახლეობის დაბერების გამოწვევის გათვალისწინებით. მინისტრებმა ხაზგასმით აღნიშნეს თავიანთი ინიციატივა, რომ დაფინანსდეს France Relance- ის ფარგლებში, 16000 დამატებითი ადგილი ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაწესებულებებში (6000 ადგილი ექთნებისათვის, 6600 ადგილი მედდების თანაშემწეებისთვის და 3400 ადგილი საგანმანათლებლო და სოციალური დახმარების მუშაკებისთვის).

ძალისხმევის გასაზრდელად, ელიზაბეტ ბორნმა და ბრიჯიტ ბურგვიონმა გამოაცხადეს