ეს ოპერაცია, რომელიც ძალაში რჩება 30 წლის 2021 ივნისამდე შეძენილი უფლებების დაკარგვის გამო, საჭირო გახდა ორი სისტემის რეჟიმის შეცვლით. 5 წლის 2018 სექტემბრის კანონით „პროფესიული არჩევანის თავისუფლებისთვის“ გათვალისწინებული ტრენინგის უახლესი რეფორმით გამყარებული საჭიროება.

2014 წელს შექმნილმა DIF- მა მის მფლობელებს საშუალება მისცა შეიძინონ ტრენინგის უფლება, რომელიც ითვლება საათებში, რომელიც გადახდილია ურთიერთდახმარების სახსრებით, ყოფილი დამტკიცებული ერთობლივი შეგროვების ორგანოების მიერ (OPCA).
DIF– ით შეძენილი ამ საათების გამოუყენებლობის შემთხვევაში, დაწესდა 120 საათიანი ჭერი. საათები, რომელთა გადაკეთება დღესაც ევროებად შეიძლება, იმ პირობით, რომ უფლებები გადაეცემა მათ CPF ანგარიშზე, რომელიც 2015 წლიდან დაფინანსებულია 500 ევროს ოდენობით, თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ნახევარ განაკვეთზე, 5.000 € ჭერის ფარგლებში. ყველაზე ნაკლებად კვალიფიციური თანამშრომლებისთვის საკვები წელიწადში 800 ევრომდე იზრდება და 8.000 ევრომდე იზღუდება. აქტიურ მუშაკებს, რომლებმაც გაააქტიურეს პირადი ანგარიში, ამიტომ აქვთ ბუდე კვერცხის გაზრდის შესაძლებლობა their