კიბერ სამუშაო ბაზრის უკეთ გასაგებად, ANSSI იწყებს კიბერუსაფრთხოების პროფესიების ობსერვატორიას. ამ ფარგლებში და Afpa-სთან პარტნიორობით, სააგენტო აქვეყნებს გამოკითხვას „კიბერუსაფრთხოების პროფილების“ შესახებ, რათა უკეთ გაიგოს პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგას პროფესიონალები და რეკრუტატორები. გამოკითხვა ავლენს ტენდენციებს ტიპურ პროფილებზე, ტრენინგზე, გამოცდილებაზე, დაქირავებაზე, ანაზღაურებაზე და სამუშაოზე შესრულებაზე.