Осы курстың соңында сіз:

  • қарапайым графиктердің көмегімен деректер кестелерін жинақтау және синтездеу;
  • көпөлшемді барлау талдау үшін қолайлы визуализация әдістерін қолдану;
  • факторлық талдау және жіктеу нәтижелерін түсіндіру;
  • мәселеге және деректерге қатысты айнымалылардың сипаты мен құрылымына сәйкес деректер жиынын зерттеудің сәйкес әдісін тану;
  • сауалнамаға жауаптарды талдау;
  • мәтіндік мәліметтерді талдау әдісін енгізу
  • еркін бағдарламалық қамтамасыз етуде факторлық және жіктеу әдістерін енгізу

Қорытындылай келе, сіз көп өлшемді барлау талдауларын жүзеге асыруда және түсіндіруде автономды боласыз.

Бастапқы сайтта мақаланы оқуды жалғастырыңыз →