• Физиканың кейбір классикалық заңдарын түсіну және қолдану
  • Физикалық жағдайды модельдеңіз
  • Автоматты есептеу техникасын дамыту
  • «Ашық» есептерді шығару әдісін түсіну және қолдану
  • Тәжірибені модельдеу және физикалық теңдеулерді шешу үшін компьютер құралын пайдаланыңыз

сипаттамасы

Бұл модуль 5 модуль сериясының төртіншісі. Физикадағы бұл дайындық біліміңізді бекітуге және сізді жоғары оқу орнына түсуге дайындауға мүмкіндік береді. Сізге геометриялық оптикадағы кескін ұғымын түсінуден толқындық оптика тұжырымдамасын, мысалы, сабын көпіршіктерінде байқалатын түстерді түсіну үшін пайдалануға апаратын бейнелерді басшылыққа алыңыз. Бұл сізге орта мектептің физика бағдарламасының маңызды түсініктерін қарастыруға, теориялық және эксперименттік жаңа дағдыларды алуға және физикадағы пайдалы математикалық әдістерді дамытуға мүмкіндік береді.