Бұл курс бастауыш деңгейдегі тыңдаушыларға: мәтінді өңдеудің негізгі ұғымдарын білгісі келетін оқушыларға, студенттерге және мемлекеттік қызметшілерге бағытталған, сондықтан біз бұл сабақты (1-бөлім) 5 сессия түрінде біртіндеп ұсынатын боламыз:

Бірінші видео - түсіндіру қарапайым пішімдеу километрге енгізілген мәтін;

Екінші бейнеде біздің қолымыздан келетін жол көрсетілген абзацтарды форматтау құжат;

Үшінші бейнеде қалай екендігі көрсетілген нысандарды кірістіру (суреттер, пішіндер, қақпағы) құжатта;

Төртінші видео - бұл алдыңғы видеоның жалғасы, атап айтқанда: объектілерді кірістіру (кестелер, Word Art);

Бесінші бейне кейбірін береді массивтерді манипуляциялау операциялары бірінде ...

Бастапқы сайтта мақаланы оқуды жалғастырыңыз →

 

READ  Тегін пайдалану ұлғайту опциялары