ជាមួយពិភពលោកឥតឈប់ឈរ Evolutionវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងឧបករណ៍ថ្មីៗ។ កម្មវិធី និងកម្មវិធីបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់យើង ហើយដើម្បីរក្សាការប្រកួតប្រជែង វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់វា។ ជាសំណាងល្អ មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញឥតគិតថ្លៃជាច្រើនដែលអាចជួយយើងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នា កម្មវិធី និងកម្មវិធី ដែលអាចរកបាន និងការបណ្តុះបណ្តាលឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចជួយយើងធ្វើជាម្ចាស់លើពួកគេ។

 កម្មវិធី និងកម្មវិធី

មានកម្មវិធី និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប្រើជាទូទៅបំផុតគឺ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Google Drive, Skype, Dropbox និងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត។ ឧបករណ៍ទាំងនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ធ្វើការ ចែករំលែកឯកសារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។ ក៏មានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដូចជា Instagram, Snapchat និង WhatsApp ផងដែរ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ ដើម្បីបន្តទាន់សម័យជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។

មានការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃ

មានគេហទំព័រជាច្រើនដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃលើកម្មវិធី និងកម្មវិធីដែលប្រើជាទូទៅ។ មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Google Drive, Skype និង Dropbox ។ វគ្គសិក្សាទាំងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ។ វាក៏មានវគ្គសិក្សាដែលជួយអ្នកឱ្យយល់ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដូចជា Instagram, Snapchat និង WhatsApp ។

 អត្ថប្រយោជន៍នៃការបណ្តុះបណ្តាលឥតគិតថ្លៃ

មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការទទួលយកការបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ។ ជាដំបូង វានឹងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានជំនាញ និងចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកប្រកួតប្រជែងក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ទីពីរ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះមានភាពងាយស្រួលណាស់ ព្រោះពួកគេអាចយកទៅគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរ ឬចូលថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ទេ។ ជាចុងក្រោយ វគ្គសិក្សាទាំងនេះគឺឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង ហើយដូច្នេះអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតពីមធ្យោបាយរបស់ពួកគេ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន:

សរុបសេចក្តីមក កម្មវិធី និងកម្មវិធីបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់យើង ហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់វា។ ជាសំណាងល្អ មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចជួយយើងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់វា។ វគ្គសិក្សាទាំងនេះអាចធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយអាចអនុវត្តបាន និងអាចចូលប្រើប្រាស់បាន។ ពួកគេអាចជួយយើងឱ្យទទួលបានជំនាញ និងចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃដែលនឹងធ្វើឱ្យយើងប្រកួតប្រជែងក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។