បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

នៅក្នុងបញ្ជីចម្រៀងផ្សេងៗដែលគាត់បង្ហាញនៅលើយូធ្យូប។ តែងតែស្របតាមគំរូដូចគ្នា។ វីដេអូណែនាំខ្លីនៃការបណ្តុះបណ្តាលពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នក។ វាត្រូវបានបន្តដោយបទគម្ពីរវែងៗជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងខ្លួនគេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។ ចងចាំថាអាល់ផូមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីចម្ងាយដែលអនុញ្ញាត ការផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈស៊ីភីអេហ្វ។ នោះគឺចង់និយាយថាអ្នកអាចចូលប្រើកាតាឡុកទាំងមូលរបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមសៀវភៅផ្សេងទៀត។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបណ្តុះបណ្តាល VBA PowerPoint 2016 នេះអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើតម៉ាក្រូមូលដ្ឋានសរសេរកម្មវិធី VBA ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័នកូដកូដនិតិវិធីនិងមុខងារ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបណ្តុះបណ្តាល VBA PowerPoint 2016 នេះអ្នកនឹងបង្កើតនិងរចនាមុខងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងនីតិវិធីច្រំដែលនៅ PPT ឆ្នាំ ២០១៦ អ្នកក៏នឹងអាចចាប់ផ្តើមសរសេរកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិកម្មសាមញ្ញដោយប្រើរចនាសម្ព័ន្ធសម្រេចចិត្ត។ រង្វិលជុំប្រតិបត្តិករនិងកម្មវិធីវត្ថុ។


 

អាន  ធ្វើឱ្យទីលានល្អ