បណ្តុះបញ្ញាអារម្មណ៍

"Cultivate Your Emotional Intelligence" របស់ Harvard Business Review គឺជាសៀវភៅដែលស្វែងយល់ពីគំនិត ភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ (IE) និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើអាជីព និងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។ EI គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការយល់ និងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើង និងអ្នកដទៃ។ វា​ជា​ជំនាញ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​អាច​កែលម្អ​ទំនាក់ទំនង ធ្វើ​ការសម្រេចចិត្ត​ប្រកបដោយ​ព័ត៌មាន និង​គ្រប់គ្រង​ភាព​តានតឹង​បាន​កាន់តែ​ល្អ​។

សៀវភៅបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងយល់ពីអារម្មណ៍របស់យើង ទទួលស្គាល់ពីរបៀបដែលពួកគេប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពរបស់យើង និងរៀនគ្រប់គ្រងវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ គាត់ទទូចថាភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍មិនត្រឹមតែជាជំនាញសំខាន់មួយនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេ ដែលវាអាចធ្វើអោយការទំនាក់ទំនង កិច្ចសហការ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងផងដែរ ដែលវាអាចធ្វើអោយទំនាក់ទំនង និងសុខុមាលភាពរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង។

យោងតាម ​​Harvard Business Review EI មិនមែនជាជំនាញពីកំណើតទេ ប៉ុន្តែជាជំនាញដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចអភិវឌ្ឍដោយការអនុវត្ត និងការខិតខំប្រឹងប្រែង។ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល EI របស់យើង យើងមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែច្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់យើងផងដែរ។

សៀវភៅនេះគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃ EI និងរបៀបដាំដុះវា។ មិនថាអ្នកជាអ្នកជំនាញដែលចង់បង្កើនជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នក ឬអ្នកដែលចង់កែលម្អទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ សៀវភៅនេះមានអ្វីដែលត្រូវផ្តល់ជូន។

ចំណុចសំខាន់ទាំងប្រាំនៃភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍

ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃសៀវភៅ Cultivate Your Emotional Intelligence របស់ Harvard Business Review គឺជាការស្វែងយល់ពីផ្នែកសំខាន់ៗទាំងប្រាំនៃ EI ។ ផ្នែកទាំងនេះគឺការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ការលើកទឹកចិត្ត ការយល់ចិត្ត និងជំនាញសង្គម។

ការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ EI ។ វាសំដៅទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់ និងយល់ពីអារម្មណ៍របស់យើងផ្ទាល់។ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើងយល់ពីរបៀបដែលអារម្មណ៍របស់យើងមានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាព និងការសម្រេចចិត្តរបស់យើង។

ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ វាមិនមែននិយាយអំពីការគាបសង្កត់អារម្មណ៍របស់យើងនោះទេ ប៉ុន្តែជាជាងការគ្រប់គ្រងវាក្នុងរបៀបមួយដែលពួកគេបម្រើគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់យើង ជាជាងរារាំងយើងពីការសម្រេចបាន។

ការលើកទឹកចិត្តគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃ EI ។ វា​ជា​កម្លាំង​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​យើង​ធ្វើ​សកម្មភាព និង​តស៊ូ​ក្នុង​ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ទុក្ខ​លំបាក។ មនុស្សដែលមាន EI ខ្ពស់ ជាធម្មតាមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ និងតម្រង់ទិសគោលដៅ។

ការយល់ចិត្ត ដែនទីបួន គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការយល់ និងចែករំលែកអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ។ វា​ជា​ជំនាញ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​បង្កើត និង​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​សុខភាព​ល្អ និង​មាន​ផលិតភាព។

ជាចុងក្រោយ ជំនាញសង្គមសំដៅលើសមត្ថភាពក្នុងការរុករកទំនាក់ទំនងសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមាំ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងជំនាញដូចជាទំនាក់ទំនង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការដោះស្រាយជម្លោះ។

ផ្នែកនីមួយៗនៃផ្នែកទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដាំដុះ EI ដ៏រឹងមាំ ហើយសៀវភៅនេះផ្តល់នូវដំបូន្មាន និងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្តែងសម្រាប់អភិវឌ្ឍពួកគេ។

ការអនុវត្តបញ្ញាផ្លូវចិត្ត

បន្ទាប់ពីបានគូសបញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់ៗទាំងប្រាំនៃភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ (EI) "Nurture Your Emotional Intelligence" របស់ Harvard Business Review ផ្តោតលើរបៀបដាក់គំនិតទាំងនេះទៅក្នុងការអនុវត្ត។ តាមរយៈករណីសិក្សាជាក់ស្តែង និងអ្វីដែលប្រសិនបើសេណារីយ៉ូ អ្នកអានត្រូវបានណែនាំតាមរយៈដំណើរការនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះទៅនឹងស្ថានភាពជីវិតពិត។

ការផ្តោតសំខាន់គឺលើរបៀបប្រើប្រាស់ EI ដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពីការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង រហូតដល់ការដោះស្រាយជម្លោះ រហូតដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ជាឧទាហរណ៍ ដោយប្រើការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង យើងអាចរៀនគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្រោមភាពតានតឹង។ ដោយមានការយល់ចិត្ត យើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់ពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃ និងដោះស្រាយជម្លោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

សៀវភៅនេះក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃ EI ក្នុងការដឹកនាំផងដែរ។ អ្នកដឹកនាំដែលបង្ហាញពី EI ខ្លាំងគឺអាចលើកទឹកចិត្តក្រុមរបស់ពួកគេ គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងកសាងវប្បធម៌សាជីវកម្មវិជ្ជមានបានកាន់តែប្រសើរ។

សរុបមក បណ្ដុះភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍របស់អ្នក គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលចង់កែលម្អជំនាញ EI របស់ពួកគេ។ វាផ្តល់ដំបូន្មានជាក់ស្តែង និងអាចអនុវត្តបាន ដែលអាចប្រើបានក្នុងស្ថានភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។

បន្ថែមពីលើការអានសៀវភៅ...

សូមចាំថា វីដេអូខាងក្រោមផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគោលគំនិតសំខាន់ៗដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅ ប៉ុន្តែមិនបានជំនួសការអានពេញលេញនៃសៀវភៅនោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងពេញលេញ និងហ្មត់ចត់អំពីភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ និងវិធីបណ្តុះវា ខ្ញុំសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកអានសៀវភៅទាំងមូល។