បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

យោងតាមមាត្រា L. ១១៥២-២ នៃក្រមការងារគ្មាននិយោជិកណាអាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្តេញចេញឬជាកម្មវត្ថុនៃវិធានការណ៍រើសអើងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាពិសេសទាក់ទងនឹងសំណងការបណ្តុះបណ្តាលការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ការចាត់តាំងគុណវុឌ្ឍិចំណាត់ថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់ការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈការផ្ទេរឬការបន្តកិច្ចសន្យាចំពោះការរងទុក្ខឬបដិសេធមិនទទួលការរំលោភបំពានខាងសីលធម៌ម្តងហើយម្តងទៀតឬចំពោះការបានឃើញអំពើបែបនេះឬពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេនិងតាមលក្ខខណ្ឌ មាត្រា ១១៥២-៣ រាល់ការរំលោភកិច្ចសន្យាការងារដែលកើតឡើងដោយមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិត្រូវទុកជាមោឃៈ។

ក្នុងករណីដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញានិយោជិកម្នាក់ដែលត្រូវបានជួលជាវិស្វករឌីហ្សាញម្នាក់បានរិះគន់ថៅកែរបស់គាត់ថាបានដកគាត់ចេញពីការងារដោយមានអតិថិជនក្រុមហ៊ុនហើយមិនបានទាក់ទងទៅគាត់។ មូលហេតុ។ គាត់បានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់និយោជករបស់គាត់ថាគាត់បានចាត់ទុកខ្លួនគាត់“ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលជិតនឹងការយាយី” ។ ដូចគ្នានេះដែរតាមអ៊ីមែលនិយោជកបានឆ្លើយតបថា“ ការទំនាក់ទំនងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬអវត្តមានជាមួយអតិថិជន” ដែលមាន“ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើគុណភាពនៃការបញ្ជូននិងការគោរពដល់ពេលវេលាប្រគល់ទំនិញ” បានពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តនេះ។ បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងមិនបានជោគជ័យជាច្រើនដោយនិយោជកដើម្បីកោះហៅនិយោជិកឱ្យធ្វើការពន្យល់

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ការចូលនិវត្តន៍រីកចម្រើនត្រូវបានពង្រីកដល់និយោជិតតាមថ្ងៃកំណត់