ការពិពណ៌នាអំពីការបណ្តុះបណ្តាល។

នៅក្នុងការណែនាំជាជំហានៗនេះ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើតយុទ្ធនាការអ៊ីមែលដ៏អស្ចារ្យជាមួយ OmniSend ។

ទីផ្សារអ៊ីម៉ែលគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលទំនើប។ មិនថាវាជាទីផ្សារខាងក្នុងឬការលួចចូលកំណើនទេ ការជ្រើសរើសអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវគឺជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ។

ជាមួយនឹងការណែនាំនេះ អ្នកអាចនិយាយលាទៅកាន់វេទិកាទីផ្សារដ៏ស្មុគស្មាញ។ Omnisend ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅកន្លែងតែមួយ។

ការណែនាំនេះនឹងជួយអ្នក៖

  • បង្កើតបញ្ជីទំនាក់ទំនងដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
  • បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីមែលគោលដៅ
  • បង្កើតអ៊ីមែលជាមួយគំរូអ៊ីមែលដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។
  • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការកំណត់យុទ្ធនាការអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
  • កំណត់កាលវិភាគអ៊ីមែល ហើយផ្ញើវានៅពេលត្រឹមត្រូវ។
  • វិភាគលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការរបស់អ្នក។

តើអ្នកណាគួរចូលរួម?

ដល់អ្នកម៉ៅការ។

អ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង។

នាយកប្រតិបត្តិ និងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់។

ឧស្សាហ៍កម្ម និងសហគ្រិន។

អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →