បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

វគ្គសិក្សានេះពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រ 5S និងគោលការណ៍របស់វា។ វាពន្យល់ជាជំហាន ៗ ពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តដំណើរការនៅក្នុងបរិយាកាសការងាររបស់អ្នកឬនៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ (ការិយាល័យសិក្ខាសាលាកន្លែងធ្វើការផ្ទះបាយបន្ទប់គេងជាដើម) ។ វាឆ្លាស់គ្នារវាងបទបង្ហាញទ្រឹស្តីលំហាត់និងលំហាត់ជាក់ស្តែងក្នុងទម្រង់សំភាសន៍ស្លាយវីដេអូនិងកម្រងសំណួរ ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  បង្កើតមីក្រូវ៉េវ - ការបង្រៀនឥតគិតថ្លៃ