ទីផ្សារឌីជីថលគឺជាវិស័យដែលរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។ ដើម្បីរក្សាការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារ វាចាំបាច់ក្នុងការសម្របខ្លួនឱ្យបានរហ័សទៅនឹងនិន្នាការថ្មី និងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំ និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារឌីជីថលដែលសម្របតាមអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ យើងនឹងណែនាំអ្នកជាជំហានៗដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលរបស់អ្នក ហើយដាក់ចេញនូវសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ យើងនឹងបង្រៀនអ្នកអំពីឧបករណ៍ និងបណ្តាញសំខាន់ៗនៃទីផ្សារឌីជីថល ក៏ដូចជាការអនុវត្តល្អសម្រាប់ការបង្កើតមាតិកាដែលមានគុណភាព ការវាស់វែងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់អ្នក និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកឱ្យសមស្រប។

ជាពិសេស អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ទីផ្សារមាតិកា SEO SEA ការផ្ញើអ៊ីមែល ទីផ្សារទូរស័ព្ទ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នក។ យើងក៏នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវត្តមានលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក និងដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។

ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់នៃបច្ចេកទេស និងយុទ្ធសាស្រ្តនៃទីផ្សារឌីជីថល និងផ្តល់ការជំរុញដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក!

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  កំណត់គោលការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។