ការបណ្តុះបណ្តាល Linkedin Learning ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ឆ្នាំ 2025

ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៃជីវិត យើងមិនអាចស្រមៃថាជីវិតដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យានោះទេ។ សកម្មភាពជាច្រើនត្រូវបានឌីជីថលរួចហើយ ដូចជាការដាក់ពាក្យសុំការងារ ឬទិញសម្លៀកបំពាក់ជាដើម។ នៅក្នុងពិភពថ្មីនៃការងារ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលអាចជួយអ្នកស្វែងរកការងារឱ្យទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសថ្មីៗ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនបន្ថែមអំពី IT ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វី វគ្គសិក្សានេះគឺសម្រាប់អ្នក។ គ្រូបណ្តុះបណ្តាលនឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ វាពន្យល់ពីគោលគំនិតដែលអ្នកមិនយល់ និងប្រើពាក្យដែលមិនមែនជាបច្ចេកទេស ដើម្បីពង្រឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងរួចហើយ។ អ្នកនឹងរៀនអំពីសមាសធាតុ Hardware ផ្សេងៗនៃកុំព្យូទ័រ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធី និងរបៀបការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ជាចុងក្រោយ អ្នកនឹងរៀនប្រើឧបករណ៍ផលិតភាពជាមូលដ្ឋាន ដូចជាដំណើរការពាក្យ និងសៀវភៅបញ្ជី។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →