ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ក្រមសីលធម៌នៅកន្លែងធ្វើការគឺជាអាទិភាពមួយ៖ សកម្មភាពខុសច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការ រឿងអាស្រូវបរិស្ថាន និងអំពើពុករលួយត្រូវបានថ្កោលទោសកាន់តែខ្លាំងឡើង។

នៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក អ្នកអាចមានចម្ងល់ និងមិនដឹងថាត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់អ្វីខ្លះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងកាន់តែតឹងរ៉ឹង។ ក្រមសីលធម៌ធុរកិច្ច ឬសាមញ្ញ ក្រមសីលធម៌ គឺជាវិស័យទូលំទូលាយ ដែលរួមបញ្ចូលនូវចំណេះដឹង និងបច្ចេកទេសដ៏ធំទូលាយ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានរៀបចំវគ្គសិក្សានេះ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ជ្រើសរើសបេក្ខជនល្អបំផុត