ការដឹងពីរបៀបដឹកនាំការសន្ទនាដ៏រីករាយ និងស្ថាបនា គឺជាជំនាញសំខាន់មួយ។ នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ Philippe Massol អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសលក់ និងការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជួយអ្នកឱ្យធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកកោតសរសើរដោយតម្រូវការអតិថិជន និងដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណូល...

ការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ជូននៅលើ Linkedin Learning មានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ បន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់រួច។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រធានបទណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ អ្នកនឹងមិនត្រូវខកចិត្តឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែម អ្នកអាចសាកល្បងការជាវ 30 ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ សូមលុបចោលការបន្ត។ នេះគឺសម្រាប់អ្នកនូវភាពប្រាកដប្រជានៃការមិនត្រូវបានគេគិតប្រាក់បន្ទាប់ពីរយៈពេលសាកល្បង។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ អ្នកមានឱកាសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លួនអ្នកលើប្រធានបទជាច្រើន។

ការព្រមានៈការបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងបង់ប្រាក់ម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ០១/០២/២០២២

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ការកើនឡើងនៃឧតុនិយមរបស់ស្ទេផានីដែលជាប្រធាន QSSE នៃការិយាល័យ Veritas