បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

ក្នុង កម្មវិធី Excel 2010 មានមនុស្សជាច្រើនស្គាល់បញ្ជី (ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារ…មករាកុម្ភៈ។ ល។ ) ប៉ុន្តែវាអាចទៅរួច បង្កើតបញ្ជីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ការបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃតិចតួចពន្យល់នៅក្នុងការចុចពីរបីរបៀបបង្កើតបញ្ជីរបស់អ្នកឬរបៀបកែប្រែវា ...

 

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  CryptoOli: វិនិយោគលើគ្រីបតូកូរូដិនសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង