អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន:

ខ្ញុំរកបាន ២០០០ € / ខែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្ដិ

ការអនុវត្តនិងធ្វើសមកាលកម្មឧបករណ៍

អតិថិជននេះរកចំណូលបាន ៤០០០ ផោន / អាទិត្យ (ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកនូវព័ត៌មានលំអិត)

កំណត់គោលដៅវិធីសាស្រ្តសុពលភាពនិងការអនុវត្តសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក

ជាក់ស្តែង ជំហាន បច្ចេកទេស និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃដំណើរការដើម្បីដំណើរការវាត្រឹមតែពីរបីម៉ោងក្នុងមួយខែ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ស្វែងយល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់វា។