គោលបំណងនៃ MOOC នេះគឺដើម្បីបង្ហាញមនុស្សយន្តនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗរបស់វា និងកន្លែងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអាចធ្វើបាន។ គោលបំណងរបស់វាគឺការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវិញ្ញាសា និងវិជ្ជាជីវៈរបស់មនុស្សយន្ត ជាមួយនឹងមហិច្ឆតាក្នុងការជួយសិស្សវិទ្យាល័យក្នុងការតំរង់ទិសរបស់ពួកគេ។ MOOC នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្តុំដែលផលិតជាផ្នែកមួយនៃ ProjetSUP ។

ខ្លឹមសារដែលបង្ហាញនៅក្នុង MOOC នេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមបង្រៀនមកពីឧត្តមសិក្សា។ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ប្រាកដ​ថា​មាតិកា​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ។

 

មនុស្សយន្តត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អនាគត។ វាស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើន៖ មេកានិច អេឡិចត្រូនិក វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម អុបត្រូនិច កម្មវិធីបង្កប់ ថាមពល សម្ភារៈណាណូ ឧបករណ៍ភ្ជាប់... ឆ្ពោះទៅរកការជួញដូរដ៏ធំទូលាយមួយ ចាប់ពីអ្នកបច្ចេកទេសស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ឬមនុស្សយន្ត រហូតដល់វិស្វករជំនួយអតិថិជនសម្រាប់ជំនួយបច្ចេកទេស អ្នកបង្កើតកម្មវិធី ឬវិស្វករមនុស្សយន្ត ដោយមិននិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការផលិត ការថែទាំ និងការិយាល័យសិក្សា។ MOOC នេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យអន្តរាគមន៍ និងផ្នែកនៃសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះ។