ការពិពណ៌នា

ពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើង យើងត្រូវរកលុយឱ្យបានលឿន និងសាមញ្ញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ពេល​ភ័យ​ស្លន់ស្លោ យើង​ភ្លេច​ថា​មាន​វិធីសាស្ត្រ​រក​លុយ​ស្ទើរតែ​ភ្លាមៗ​!

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជំរុញដ៏ធំប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ឥតគិតថ្លៃ: តើខ្ញុំប្រើឧបករណ៍អេចអេសដើម្បីទៅយ៉ាងដូចម្តេច?