ងាយស្រួលជាមួយវិក្កយបត្ររបស់អ្នក ផលិតវិក្កយបត្រដែលអនុលោមតាមបានលឿន និងងាយស្រួល

ពេលវេលាបណ្តុះបណ្តាលគឺប្រហែល ៣០ នាទីវាឥតគិតថ្លៃហើយអមដោយរូបភាពស្រស់ស្អាតជាទម្រង់ថាមពល។

វាងាយស្រួលធ្វើតាមហើយអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។
ខ្ញុំតែងតែផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដោយផ្ទាល់ភ្នែកនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការបណ្តុះបណ្តាលដំបូង ឬបន្តដល់ទស្សនិកជននៃមនុស្សដែលមានគម្រោងបង្កើតអាជីវកម្ម។

យើងនឹងពិភាក្សាក្នុងផ្នែកជាច្រើន គោលគំនិតសំខាន់ៗដែលត្រូវតែមាននៅក្នុងវិក្កយបត្ររបស់អ្នក៖ ពត៌មានចាំបាច់ និងបន្ថែម ការគណនាអាករលើតម្លៃបន្ថែម ការបញ្ចុះតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម ការបញ្ចុះតម្លៃ វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងៗ ការដំឡើង ការដាក់ប្រាក់ និងការទូទាត់ កាលវិភាគ។

យើងនឹងបញ្ចប់បទបង្ហាញជាមួយគំរូវិក័យប័ត្រវិក្កយបត្រសាមញ្ញហើយអាចចម្លងបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះអ្នកអាចកែសម្រួលវិក័យប័ត្រថ្មីរបស់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយដូច្នេះចំណេញពេលវេលាសម្រាប់ការងាររំពឹងទុកឬផលិតកម្មផលិតកម្មផ្សេងទៀត។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើសហគ្រិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មណាដែលមិនស្រួលក្នុងការងារវិក័យប័ត្រនេះ។

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងការពារអ្នកពីបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសការបាត់បង់លុយដែលទាក់ទងនឹងវិក័យប័ត្រដែលមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននៅប្រទេសបារាំង ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →