បង្កើតកាតអាជីវកម្មអាជីពនៅក្នុង Microsoft Word?

យើងឃើញជាមួយគ្នានូវឧទាហរណ៍នៃការបង្កើតកាតក្នុងទម្រង់ 5,5 សង់ទីម៉ែត្រ គុណនឹង 8,5 សង់ទីម៉ែត្រ។ យើង​នឹង​ឃើញ​ថា ទោះ​បី​គ្មាន​កម្មវិធី​ប្លង់​អាជីព​ក៏​ដោយ ក៏​យើង​អាច​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​ការងារ​នៅ​កម្រិត​រចនា។

ការបញ្ចូលរូបថត រូបរាង និងទម្រង់អត្ថបទនឹងត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងវីដេអូមូលដ្ឋាននេះ។

ឱកាសសម្រាប់យើងក្នុងការជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង Word ដូចជាការគ្រប់គ្រងការតម្រឹមក្រុម ឬការរុំអត្ថបទ។បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  មុខងារ HR ជាបេះដូងនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល!