បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

 

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីអូអ្នកមានឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេត។

យើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់រាល់លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី

- បង្កើតចីវលោលក់

- បង្កើតប្លក់

- បង្កើតការបណ្តុះបណ្តាល

– Créer une campagne d’emails

- បង្កើតទំព័រចាប់រូបភាព។ ល។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

 

អាន  ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់បញ្ជីទិន្នន័យ