ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ យូធ្យូបបានក្លាយជាបាតុភូតសកលយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់ជាង ១,៣ ពាន់លាននាក់ទាញយកវីដេអូ ៣០០ ម៉ោងក្នុងមួយនាទី!

ប៉ុន្តែហេតុអ្វីត្រូវប្រើ Youtube?

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ SEO របស់អ្នក

2. ដំណោះស្រាយសាមញ្ញនិងឥតគិតថ្លៃ

ការបង្កើតគណនីយូធ្យូបគឺឥតគិតថ្លៃ។

ដូចជាបណ្តាញសង្គមភាគច្រើន Youtube គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សទីផ្សារ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ប្រាក់រង្វាន់ម៉ាក្រូរ៉ុននឹងមិនបន្តជាថ្មីទេនៅឆ្នាំ ២០២១