បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

  • ស្វែងយល់ និងប្រើការពន្យល់របស់អែងស្តែងនៃទំនាក់ទំនង
  • ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិរូបវិទ្យា
  • គំរូនៃស្ថានភាពរាងកាយ
  • បង្កើតបច្ចេកទេសគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជាសញ្ញាណនៃការពង្រីករយៈពេល និងការកន្ត្រាក់នៃប្រវែង
  • យល់និងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហា "បើកចំហ"

ការពិពណ៌នា

ម៉ូឌុលនេះគឺចុងក្រោយនៅក្នុងស៊េរីនៃ 5 ម៉ូឌុល។ ការរៀបចំផ្នែករូបវិទ្យានេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្រួបបង្រួមចំណេះដឹងរបស់អ្នក និងរៀបចំអ្នកសម្រាប់ការចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ អនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនអ្នកត្រូវបានដឹកនាំដោយវីដេអូដែលនឹងបង្ហាញបន្តិចនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃវិទ្យាសាស្រ្ត, ទ្រឹស្តីពិសេសនៃការពឹងផ្អែកក៏ដូចជារូបរាងនៃសញ្ញាណនៃបរិមាណនៅដើមសតវត្សទី 20 ។ នេះនឹងក្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវសញ្ញាណសំខាន់ៗនៃទំនាក់ទំនងពិសេស និងរូបវិទ្យារលកពីកម្មវិធីរូបវិទ្យាវិទ្យាល័យ ដើម្បីទទួលបានជំនាញថ្មីៗ ទាំងទ្រឹស្តី និងពិសោធន៍ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសគណិតវិទ្យាដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងរូបវិទ្យា។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ផែនការសន្សំប្រាក់របស់និយោជិក៖ វិធានការណ៍សំខាន់ៗនៃច្បាប់អេអេសអេស