នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

 • យល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធនយោបាយបែលហ្ស៊ិកបច្ចុប្បន្ន និងកំណែទម្រង់រដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់។
 • ពិពណ៌នាអំពីបញ្ហា និងបញ្ហាដែលបង្កើតព័ត៌មាននៅប្រទេសបែលហ្សិក ជាពិសេស៖
  • សំណួរសហគមន៍,
  • ការពិគ្រោះយោបល់សង្គម,
  • កន្លែងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គម,
  • ទំនាក់ទំនងសាសនាចក្រ/រដ្ឋ
  • ការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍។

ការពិពណ៌នា

សូមអរគុណចំពោះវីដេអូអ្នកជំនាញ ផែនទីអន្តរកម្ម និងការកំណត់ពេលវេលា និងកម្រងសំណួរផ្សេងៗ អ្នកនឹងរៀនអំពីការសាងសង់ទឹកដី ការវិវត្តនៃអំណាច សំណួរភាសា និងសេដ្ឋកិច្ច ឬទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងបែលហ្សិក និងកុងហ្គោ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  មគ្គុទេ្ទសក៍ MosaLingua៖ វិធីរក្សាសេចក្តីសំរេចចិត្តឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នកដោយជោគជ័យ [eBook]