បង្កើនសមត្ថភាពរៀននិងចងចាំរបស់អ្នកដោយងាយស្រួល!

វាមិនមែនជាបញ្ហាចារកម្មហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហានៃការដឹងដែរ។

ទទួលបានភាពក្លាហាននៃការខិតខំដើម្បីចងចាំប្រយោគមួយចំនួនហើយភ្លេចពួកគេពីរបីម៉ោងក្រោយមក។

យើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមមុខនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវការចងចាំ។ ខួរក្បាលរបស់យើងតែងតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់?

បទបង្ហាញដើម្បីរៀនសន្និសីទចងចាំចំណុចនិងអំណះអំណាងនៃការសំភាសន៍ការងារបន្ទាប់របស់អ្នកដែលអ្នកមិនចង់បំភ្លេច?

អ្នកនឹងឃើញថាក្នុងរយៈពេល 2 នាទីអ្នកនឹងអាចបង្កើនចំនួនអ្នក សមត្ថភាពរៀន អរគុណចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលងាយស្រួលអនុវត្ត។

នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងរកឃើញដំណោះស្រាយនិងគន្លឹះដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យរៀនលឿននិងចងចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ ... ហើយទាំងអស់នោះត្រឹមតែពិន្ទុ 5:

១) ផ្តល់អត្ថន័យ៖ ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងរៀនចេះបែងចែករវាងបញ្ហានិងគោលបំណង។ វាគឺជាគ្រឹះដំបូងនៃការរៀនសូត្រដែលអាចឱ្យអ្នកចងចាំហើយមិនភ្លេច។

២) កំណត់ទិសដៅ៖“ ធ្វើបានលឿននិងល្អ” មិនមែនជាទីបញ្ចប់របស់ខ្លួនទេមួយជំហានម្តង ៗ !

៣) ការចែករំលែក៖ ដំណាក់កាលសំខាន់ក្នុងការរៀនសូត្រ!

៤) ធ្វើពិធីសាសនា៖ គឺតាមរយៈការនិយាយឡើងវិញដែលយើងរៀន។

៥) រីករាយ៖ ការ​ស្វែង​រក​ភាព​រីករាយ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​អាច​ឱ្យ​អ្នក​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​និង​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

បញ្ចប់អាណានិគមហើយនិយាយសួស្តីចំណេះដឹងរបស់អ្នក។


អាន  របៀបអភិវឌ្ឍសក្តានុពលផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក៖ ការបណ្តុះបណ្តាលឥតគិតថ្លៃ