គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺដើម្បីបង្ហាញ វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ការត្រួតពិនិត្យ និងសវនកម្ម នៅក្នុងមុខផ្សេងគ្នារបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាផ្លូវហ្វឹកហាត់ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

វិជ្ជាជីវៈទាំងនេះមានច្រើនណាស់ ចម្រុះណាស់ និងមាននៅក្នុងគ្រប់ប្រភេទនៃអង្គការ។ ពួកគេផ្តល់ជូន ឱកាសការងារជាច្រើន។នៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ ដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងអាជីពទាំងនេះ អ្នកត្រូវតែ លេខស្នេហា ដោយមិនចាំបាច់ពូកែគណិតវិទ្យា ដើម្បីក្លាយជា ម៉ត់ចត់, ច្នៃប្រឌិត, ចង់ដឹងចង់ឃើញ, មាន ជំនាញអន្តរបុគ្គលល្អ។, អាចសម្របខ្លួនបាន។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនុញ្ញាត ទទួលបានជំនាញរឹងមាំក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃការគ្រប់គ្រង. ពួកគេមានបំណងបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សដែលនឹងអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈដែលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

 

ខ្លឹមសារដែលបង្ហាញក្នុងវគ្គសិក្សានេះ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមបង្រៀនពីឧត្តមសិក្សា ដោយសហការជាមួយ Onisep ។ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ប្រាកដ​ថា​ខ្លឹមសារ​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ភពផែនដីរបស់យើង