ការចល័តផ្ទៃក្នុង៖ តើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វី, ប្រព័ន្ធគាំទ្រអ្វីខ្លះ?

មិនថាផែនការនិយោជិករបស់អ្នកគឺជាលទ្ធផលនៃជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនឬភាពចាំបាច់វិជ្ជាជីវៈក៏ដោយការសម្រេចចិត្តមិនអព្យាក្រឹតទេហើយសមនឹងទទួលបានការគាំទ្រតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ហើយប្រសិនបើការចល័តផ្ទៃក្នុងគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបេសកកម្មធនធានមនុស្សដែលជាធាតុសំខាន់នៃគោលនយោបាយរបស់ GPEC នោះភាពជោគជ័យរបស់វាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមពីការគ្រប់គ្រង។ ដូច្នេះការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ប្រជាជនដែលមានការផ្លាស់ប្តូររវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សគឺចាំបាច់។ វាអនុញ្ញាតឱ្យទស្សនវិស័យសកលនៃទេពកោសល្យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការចែករំលែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព:

សារពើភ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវបានគិតទុកជាមុន។ ផែនការទំនាក់ទំនងសមរម្យ; ការវាស់វែងហានិភ័យ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃទេពកោសល្យដែលបើកសម្រាប់គម្រោងភាពចល័ត។

តាមពិតជំហានដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងការសម្របផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញដែលឧបករណ៍ដ៏មានតំលៃពីរអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងបរិបទនៃការចល័តខាងក្នុង៖

ការវាយតំលៃជំនាញ: ដូចដែលឈ្មោះរបស់វាបង្ហាញវានឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញទាំងអស់របស់និយោជិករបស់អ្នកដែលអាចត្រូវបានប្រមូលផ្តុំប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបញ្ចេញនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេផងដែរហើយប្រហែលជានាំពួកគេចូលទៅក្នុងជួរជាមួយ

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  សហការជាមួយ Microsoft 365