ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ពាក្យសរសេរនៅតែជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងស្ថាប័នមួយ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះសុភាពបុរសមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមចំពោះច្បាប់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើ។ ទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីមែលមានភាពងាយស្រួលក៏ដោយ ការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅតែជារឿងធម្មតាបំផុត។

ដូច្នេះហើយ អ្នកត្រូវរៀនពីរបៀបសរសេរសំបុត្រអាជីវកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីដឹងពីមុខវិជ្ជារបស់អ្នក និងបង្ហាញថាអ្នកអាចទំនាក់ទំនងបាន។

ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គសិក្សា អ្នកនឹងទទួលបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងអំពីរបៀបដាក់គំនិតរបស់អ្នកក្នុងការសរសេរ។ អាស្រ័យលើគោលបំណង ទស្សនិកជនគោលដៅ និងទម្រង់ដែលបានជ្រើសរើស អ្នកនឹងទទួលបានជំនាញសរសេរប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

មិនថាអាជីពរបស់អ្នកបែបណានោះទេ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើជាម្ចាស់នៃជំនាញដ៏សំខាន់នេះ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  សកម្មភាពមួយផ្នែក៖ បញ្ជីនៃវិស័យដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរអត្រា