អ្នកកំពុងទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាទៀងទាត់ជាមួយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ហើយនេះបង្កើនបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់។ ជាពិសេស ការរីកសាយភាយនៃវេទិកាហៅទូរសព្ទទៅក្រៅប្រទេសបានបង្កើតការមិនទុកចិត្តលើសេវាកម្មអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ។ តើខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទដោយរបៀបណា? របៀបទុករូបភាពវិជ្ជមាន...

ការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ជូននៅលើ Linkedin Learning មានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ បន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់រួច។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រធានបទណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ អ្នកនឹងមិនត្រូវខកចិត្តឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែម អ្នកអាចសាកល្បងការជាវ 30 ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ សូមលុបចោលការបន្ត។ នេះគឺសម្រាប់អ្នកនូវភាពប្រាកដប្រជានៃការមិនត្រូវបានគេគិតប្រាក់បន្ទាប់ពីរយៈពេលសាកល្បង។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ អ្នកមានឱកាសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លួនអ្នកលើប្រធានបទជាច្រើន។

ការព្រមានៈការបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងបង់ប្រាក់ម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ០១/០២/២០២២

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →