ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ដែលមានគោលបំណងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអតិថិជន អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើតស្តង់ដារគុណភាព។ ជាមួយ Philippe Massol អ្នកនឹងពិភាក្សាអំពីឯកសារយោង និងស្តង់ដារគុណភាព ហើយអ្នកនឹងឃើញពីរបៀបដើម្បីបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនរបស់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងឃើញពីផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេទៅលើបុគ្គលិក និងរបៀប…

ការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ជូននៅលើ Linkedin Learning មានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ បន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់រួច។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រធានបទណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ អ្នកនឹងមិនត្រូវខកចិត្តឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថែម អ្នកអាចសាកល្បងការជាវ 30 ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ សូមលុបចោលការបន្ត។ នេះគឺសម្រាប់អ្នកនូវភាពប្រាកដប្រជានៃការមិនត្រូវបានគេគិតប្រាក់បន្ទាប់ពីរយៈពេលសាកល្បង។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ អ្នកមានឱកាសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លួនអ្នកលើប្រធានបទជាច្រើន។

ការព្រមានៈការបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងបង់ប្រាក់ម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ០១/០២/២០២២

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →