ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

មិនថាអាជីពរបស់អ្នកបែបណានោះទេ គុណភាពនៃទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងការជឿទុកចិត្តលើដៃគូខាងក្នុង និងខាងក្រៅរបស់អ្នក គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងភាពជោគជ័យ និងការពេញចិត្តរបស់អ្នក។ វគ្គសិក្សានេះនឹងជួយអ្នករក្សាអនាម័យរបស់អ្នក និងធ្វើជាម្ចាស់នៃការគិតឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម។

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងរៀនស្វែងយល់ពីស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក វិភាគទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលំបាក ជាពិសេសស្ថានភាពផ្លូវចិត្តខ្លាំង។

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលនឹងជួយអ្នកកំណត់ពីសក្ដានុពលនៃការគិតរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដ៏ឈ្លាសវៃ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នក៖ រូបមន្តសម្រាប់រាល់ថវិកា