ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

អ្នកចង់ចាប់ផ្តើមគម្រោងច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីណា។ អ្នក​មាន​គំនិត​មួយ ប៉ុន្តែ​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ទេ។ តើអ្នកសង្ស័យសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការច្នៃប្រឌិតទេ?

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្វែងយល់ពីទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ អ្នកមិនចាំបាច់មានគំនិត "អស្ចារ្យ" នោះទេ៖ រឿងសំខាន់គឺបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌នៃការច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់ឱកាស។ បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកសំខាន់ជាងគម្រោងទៅទៀត!

ខ្ញុំចង់ជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបានការផ្លាស់ប្តូរនេះជាមួយនឹងគន្លឹះ ដំបូន្មាន និងបច្ចេកទេសដែលបានបំផុសគំនិត។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការបណ្តុះបណ្តាល អ្នកនឹងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាស និងវិភាគសក្តានុពលច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  បង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភសកម្មភាពមួយផ្នែកនិងវិញ្ញាបនប័ត្រស្បថៈវិស័យថ្មីនៃសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ