ការសម្រេចចិត្ត

សមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នកប៉ុន្តែវាក៏អាចមានភាពស្មុគស្មាញផងដែរ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនិងផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅរកទិសដៅដែលតែងតែមានផ្នែកមួយនៃការមិនស្គាល់មួយ។

មនុស្សម្នាក់អាចមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្ត។

អ្នកចង់និយាយឡើងវិញប៉ុន្តែតើអ្នកនឹងទៅដល់ទេ? អ្នកមានសំណើថ្មីប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើស្មៅមានពណ៌បៃតងនៅកន្លែងផ្សេងទៀត? បើខ្ញុំនិយាយថាមែនហើយខ្ញុំខុស? ដូច្នេះយើងសិក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតឡើងយើងព្យាយាមកំណត់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៅចុងបញ្ចប់ផ្នែកដែលមិនស្គាល់នេះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាចំនួនព្រឹត្តិការណ៍។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យជម្រើសត្រឹមត្រូវ? តើខ្ញុំអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនដឹងពីគោលបំណងដោយរបៀបណា? ហើយនៅទីបំផុតតើវាមិនឆ្លាតវៃធ្វើអ្វីទេ?

វីដេអូនេះនឹងបង្រៀនអ្នកនូវធាតុសំខាន់ដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នក: សមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសជម្រើសរបស់អ្នក!

កុំនៅស្ងៀមហើយគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកជម្រើសនឹងក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នក។

នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងរកឃើញគន្លឺះនិងដំណោះស្រាយដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាន់តែច្រើន ... និងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងពិន្ទុត្រឹមតែ 5:

1) ជម្រើស : អ្នកអាចរកបានសម្រាប់អ្នកវាមានពួកគេជាច្រើនសូម្បីតែពេលអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តនៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ដោយ!

2) ថាមវន្តមួយ : វិចារណញាណតុល្យភាពនិងហេតុផល!

3) សុភមង្គល : ឥន្ធនៈដ៏ធំបំផុត ... ការសម្រេចចិត្តនេះនឹងធ្វើអោយខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេ?

អាន  គ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកឱ្យបានល្អ។

4) សប្បុរស : ស្តាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅលើជម្រើសរបស់អ្នក។

5) ថាមពលសំខាន់របស់អ្នក : គិតអំពីរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកអំពីជម្រើសទាំងនេះ។

ឥឡូវនេះអ្នកមានកូនសោរដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកតើយើងត្រូវធ្វើអ្វី?