ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು:

  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು
  • ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು
  • ನಿಮ್ಮ MOOC ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು

ವಿವರಣೆ

ಈ MOOC ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ MOOC ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು MOOC ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಸರಣದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೀಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೂಲ ಸೈಟ್ → ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  NetVibes ನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ