ನೃತ್ಯ ಎಕ್ಸೆಲ್ 2010 ಅನೇಕ ಜನರು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ (ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ…, ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಚಿತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ...

 

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ನಾನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು?