ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಲೇಸರ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರಲಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ತರಂಗ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಸಮೀಕರಣದಂತಹ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿತದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹ ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ಭಸ್ಮವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ