ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆಗಲೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಹಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿವರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದು 80 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಸೀಗ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು:

  • ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ: ಪರಿಸರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ನೌಕರನು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಇವು ...

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹ: 4- ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮತ್ತು ತರಂಗ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ