ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಗಳು

ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಬೇಗನೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಟಾಡ್ ಡ್ಯೂವೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ತರಬೇತಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವು ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು 30 ದಿನಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನವೀಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಮೂಲ ಸೈಟ್ → ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  CSPN ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಕಾಸ (ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ)