ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 2 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೀವು ಬಳಸುವಾಗ ಐಕಾನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಆಫ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್.

 

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ